Tweedehandsmarkt

Wie te veel oude spellen bezit, kan deze via onze tweedehandsmarkt (tegen vergoeding) verkopen. Wie nog een bijzonder of ouder spel zoekt, tikt het hier vaak op de kop. 's Ochtends bezorg je de te verkopen spellen aan de marktstand. Het FORUM-team zorgt voor de afhandeling.

Voornaamste spelregels

Belangrijk

Gelet op het succes en de grote toevloed op de tweedehandsmarkt, herevalueren we op dit ogenblik het concept en de voorwaarden. De informatie hieronder heeft nog betrekking op Spel 2017 en is mogelijk nog aan wijzingen onderhevig.

De tweedehandsmarkt is aan een aantal spelregels onderhevig. Download dus zeker het volledige reglement als je langs deze weg spellen wenst te verkopen. Dit zijn alvast de voornaamste punten:

  • Iedere bezoeker mag maximaal 25 spellen voor verkoop op de tweedehandsmarkt aanbieden en dient hiervoor een verkooplijst in te vullen met de aangeboden spellen en hun vraagprijs.
  • Vraagprijzen dienen steeds in hele euro's uitgedrukt te zijn. De som van alle vraagprijzen mag per verkooplijst niet meer dan € 250,00 bedragen.
  • De aangeboden spellen moeten tweedehandse spellen zijn. De standverantwoordelijken hebben het recht om zichtbaar nieuwe spellen te weigeren. Spellen waarvan de doos nog in de folie zit, worden sowieso niet in verkoop genomen.
  • De aangeboden spellen moeten volledig en onbeschadigd (en dus speelbaar) zijn. De doos mag eventueel wel lichte beschadigingen en/of sporen van gebruik vertonen. Alle spellen dienen te worden aangeboden in een gesloten doos die voorzien is van een stevig elastiek.
  • De spellen dienen uiterlijk om 12u00 aangeboden te worden aan de marktstand. Bij grote drukte kan de organisatie beslissen om de intake van spellen tijdelijk op te schorten of helemaal stop te zetten.
  • De niet-verkochte spellen kunnen vanaf 2 uur voor sluitingstijd weer opgehaald worden.
  • Spellen die op zondagavond niet tijdig opgehaald worden, worden aan de inzamelactie van GraSpAc geschonken, een steunproject ten voordele van kansarme kinderen.
  • FORUM-Federatie vzw treedt bij de verkoop slechts als tussenpersoon op en is derhalve niet aansprakelijk over eventuele conflicten over de staat van de spellen of voor enige andere discussie hieromtrent.

Hoeveel kost het?

Als deelname in de onkosten en om het risico op verloren en/of beschadigde spellen te helpen dekken, zal FORUM-Federatie vzw bij de uitbetaling 10% inhouden op het uit te betalen bedrag voor de verkochte spellen. Voor niet verkochte spellen is de aanbieder geen vergoeding verschuldigd.